Woonfraude

Helaas komt het vaak voor, en u, als verhuurder, kunt er vroeg of laat mee te maken krijgen:

Woonfraude.

Hennepteelt, onderhuur, overbewoning, overlast voor anderen. Wanneer u daar achter komt, is het leed meestal al geleden. De huurder is in geen velden of wegen meer te bekennen, en u constateert dat er in uw woning veel schade is aangericht. De schade valt in de meeste gevallen niet meer te verhalen op de huurder. U draait voor de reparatiekosten op.

Woonfraude veroorzaakt veel onrust en kan grote gevolgen hebben voor het leefklimaat en woongenot in appartementencomplexen, buurten en wijken. Bonafide huurders voelen zich niet meer veilig en vertrekken.

Hoe meer u van uw nieuwe huurder weet, des te beter kunt u de risico’s inschatten. Hoe groot is het risico dat er een betalingsachterstand zal optreden, hoe heeft de huurder zich in het verleden gedragen, zijn er wellicht uitzettingsprocedures geweest?

PRIO Bedrijfsrecherche is u van dienst bij het selecteren van uw toekomstige huurders. Door het uitvoeren van een achtergrondonderzoek verschaffen wij u een beter inzicht in, bijvoorbeeld, de kredietwaardigheid van de toekomstige huurder.

Bij een achtergrondonderzoek maken wij onder andere gebruik van bronnen als Experian, Kamer van Koophandel, Schuldsaneringsregister en insolventieregister, maar ook het interviewen van voormalige verhuurder(s) en medebewoners behoort tot de mogelijkheden.

PRIO Bedrijfsrecherche biedt haar diensten aan in verschillende pakketten. U bepaalt in hoeverre u de huurder wilt laten onderzoeken.

Tijdens een persoonlijk gesprek lichten wij graag onze diensten en mogelijkheden nader toe.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op, wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u!