Toedrachtonderzoek verzekeringsclaims

In 2013 zijn er ruim 24000 onderzoeken ingesteld naar claims van verzekerden waarbij de verzekeringsmaatschappij haar bedenkingen had bij de oprechtheid van de verzekerde.

Mensen die de waarde van een gestolen goed een klein beetje ophogen, een postzegelverzameling die gestolen is (of niet), een aanrijding die in scene is gezet, claimen bij twee verschillende maatschappijen nadat men is overgestapt…

Verzekeringsfraude is onaanvaardbaar, omdat het leidt tot een verhoging van de verzekeringspremies. Onderzoekers schatten dat met 10 procent van de ingediende schadeclaims op jaarbasis, iets niet in de haak is. Naast fraude met schadeverzekeringen bestaat er een hoog percentage aan fraude met inkomens- en zorgverzekeringen.

De fraudeur waant zich onaantastbaar, de pakkans voor deze vorm van fraude is immers gering.

De gevolgen voor de fraudeur kunnen echter groot zijn. Wanneer vastgesteld is dat er sprake is van fraude, zal het Openbaar Ministerie de fraudeur vaak een schikkingsvoorstel doen, die kan oplopen tot € 3.000,00. Wanneer de vermeende fraudeur niet akkoord gaat, zal er alsnog vervolging worden ingesteld.

25% van de betrapte fraudeurs belandt in een landelijk waarschuwingssysteem, een zwarte lijst, zodat iedere verzekeraar kan zien wie er te boek staat als fraudeur.

Heeft u als verzekeraar een vermoeden dat een claim onwaarschijnlijk, niet terecht is of dat de waarheid verdraaid is?

De onderzoekers van Prio Bedrijfsrecherche B.V. hebben ervaring in het doen van toedrachtsonderzoeken. Over de wijze waarop wij voor u de waarheid boven tafel krijgen, vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek, uiteraard geheel vrijblijvend!

Wanneer u het contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.