Gedupeerde budgethouders niet langer verantwoordelijk voor fraude zorgverlener

(Bron: RTV Utrecht)

Een Kamermotie van D66, VVD en SP om ervoor te zorgen dat mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) niet langer verantwoordelijk zijn voor fraude door zorgverleners is aangenomen.

In Midden-Nederland speelde dit onder meer bij Pyxis in Zeist. Bij de zorginstelling namen medewerkers bankpassen van psychiatrische patiënten in en schreven ze grote bedragen over naar de eigen rekening. Voor de overheid was dat een van de redenen om Pyxis te sluiten.

Op dit moment zijn cliënten met een persoonsgebonden budget zelf verantwoordelijk voor hun budget. Als een zorgverlener niet de juiste zorg biedt of minder zorg heeft geboden dan is gedeclareerd, verhaalt het zorgkantoor deze kosten op de budgethouder.

PGB fraudezaak sleept voort

(Bron: http://www.skipr.nl/actueel/id23564-pgb-fraudezaak-sleept-voort.html)

Het hoger beroep in een zaak rond pgb-fraude bij Ansa begeleid wonen duurt al drie jaar en wordt op z’n vroegst pas in mei 2016 hervat. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden levert de zaak ‘veel meer werk’ op dan men verwacht had.

Dit schrijft de Stentor.

Het aanvullende deskundigenonderzoek dat het hof tijdens het hoger beroep in juni 2013 eiste, blijkt veel omvangrijker dan vooraf ingeschat. De rechtbank in Lelystad veroordeelde ex-directeur Samantha P. in maart 2012 tot een gevangenisstraf op van 2,5 jaar. Ook moest ze 3,1 miljoen euro terugbetalen. Ze zou dit onterecht hebben verkregen door pgb-aanvragen van haar cliënten aan te dikken. Het zorggeld gebruikte ze privé voor de aanschaf van auto’s, huizen en sieraden.

Het hof in Leeuwarden vond aanvullend deskundigenonderzoek nodig voor het hoger beroep. Zo eenvoudig als de zaak voor de rechtbank leek, zo complex is het voor het hof geworden. “We hebben vooraf niet goed ingeschat hoe lang het aanvullende onderzoek zou gaan duren. Het blijkt veel meer werk dan verwacht”, zegt Froukje Steringa van het gerechtshof in Leeuwarden. – See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id23564-pgb-fraudezaak-sleept-voort.html#sthash.AJTDJPIV.dpuf

Meer pgb-fraude ontdekt dankzij nieuwe aanpak

Meer pgb-fraude ontdekt dankzij nieuwe aanpak

(Bron: www.zorgvisie.nl)

Zorgkantoren hebben sinds 2013 de aanpak van fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) opgeschroefd. Uit een rapportage hierover van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat huisbezoeken een succesvol instrument zijn in fraudebestrijding.
Meer pgb-fraude ontdekt dankzij nieuwe aanpak

In 2013 en de eerste helft van 2014 deden de zorgkantoren in totaal 14.570 huisbezoeken om vast te stellen of PGB-geld rechtmatig en doelmatig gebruikt wordt. Ook voerden zij ‘bewuste-keuzegesprekken’ met mensen die een pgb willen aanvragen. Bij 7 procent van de huisbezoeken werd een vermoeden van fraude gerapporteerd. In 2013 stelden de zorgkantoren voor bijna 11 miljoen euro aan PGB-fraude vast.

Toekenningen

Het voeren van bewuste-keuzegesprekken helpt volgens de NZa-onderzoekers ook om onrechtmatig gebruik van PGB-geld tegen te gaan. Uit de gesprekken bleek dat twee derde van de budgethouders zelf niet bekwaam genoeg is om het budget te beheren. Een kwart van de budgethouders is daarnaast niet op de hoogte van hun rechten en plichten. Op basis van de gesprekken werd twintig procent van de aanvragen afgekeurd of niet direct toegekend.

Declaratieproblemen SVB

In het rapport signaleert de NZa verder nog dat door de declaratieproblemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) er gaten zijn ontstaan in de fraudepreventie. ‘Begin 2015 deden zich problemen voor met de uitbetaling van PGB’s via trekkingsrecht door de Sociale Verzekeringsbank en met de bereikbaarheid van de SVB. Er zijn noodmaatregelen genomen om de uitbetalingen van de PGB zeker te stellen. Zo zijn de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen niet allemaal vooraf gecontroleerd. Dit maakt het risico groter dat er mogelijk onrechtmatige uitbetalingen plaatsvinden aan zorgverleners. De NZa pleit ervoor dat de zorgkantoren en de SVB de betalingen en overeenkomsten achteraf voldoende controleren.’

 

Vanaf vandaag is ons landelijke meldpunt voor PGB fraude ‘on air’!

Budgethouders, zorgverleners en anderen kunnen het hier melden als er vermoedens zijn van fraude met PGB gelden. We willen toch allemaal dat de kwetsbaren in onze samenleving de zorg krijgen waar ze recht op hebben en dat er geen misbruik wordt gemaakt van subsidieregelingen?

VWS DOET ONDERZOEK NAAR FRAUDE MET PGB’S – 24 maart ’15

(Bron: Nationale Zorggids)

Het ministerie van Volksgezondheid gaat onderzoek doen naar fraude met de persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Dit staat in het herstelplan dat staatssecretaris van Rijn naar verwachting vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurt, meldt het NRC. Het ministerie houdt er rekening mee dat zorgverleners en budgethouders ten onrechte geld hebben ontvangen.

Sinds het begin van 2015 moeten pbg-houders voordat ze kunnen declareren hun ‘zorgovereenkomst’ naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toesturen voor goedkeuring. De SVB kon de administratieve druk echter niet aan en het gevolg was dat declaraties over januari in veel gevallen niet uitbetaald werden. Dit komt onder andere door problemen in de gemeentelijke basisadministratie, verkeerde data en fout ingevulde formulieren. Tienduizenden zorgverleners moeten maanden wachten op hun geld. Sommige zorgverleners kunnen hierdoor hun rekeningen niet meer betalen, waardoor deurwaarders op de stoep staan.

Van Rijn eiste daarom dat de budgetaanvragen zonder controle werden uitbetaald. Op deze manier zijn er 70.000 budgetten uitgekeerd. De mogelijkheid bestaat dat fraudeurs van de situatie hebben geprofiteerd. Een werkgroep van het ministerie van Volksgezondheid gaat proberen om de onterechte uitbetalingen terug te vorderen. De Tweede Kamer praat donderdag over de problemen.

© Nationale Zorggids

Keurmerk

Sinds 20 januari 2015 is Prio Bedrijfsrecherche B.V. als een van de weinige particuliere onderzoeksbureaus in de regio Twente, in het bezit van het Keurmerk van de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Na een uitgebreide bedrijfsscan, die vervolgens door de Stichting N’Lloyd werd geaudit, werd het felbegeerde keurmerk afgegeven. Het keurmerk van de BPOB geeft een indicatie van de kwaliteit van ons bureau en onze medewerkers.