Fraude

Wanneer iemand willens en wetens handelingen verricht waarmee hij een ander (financieel) benadeelt ten gunste van zichzelf, spreken we van fraude.

Fraude kent vele verschijningsvormen. Te denken valt onder andere aan fraude met declaraties, knoeien met facturen, betalingen aan niet-bestaande crediteuren, geld overboeken naar privérekeningen.

Alle vormen van fraude hebben één ding gemeen: Degene die fraudeert wil er (financieel) beter van worden.

Binnen bedrijven wordt veel gefraudeerd, zonder dat werkgevers en medewerkers het direct in de gaten hebben. Frauderende medewerkers kunnen vaak maanden, of misschien wel jaren hun gang gaan, voordat ze tegen de lamp lopen.

Wanneer fraude aan het licht komt, worden werkgevers en medewerkers vaak, geheel ten onrechte, overvallen door schuldgevoel en schaamte: Waarom heb ik niet beter opgelet, waarom heb ik het niet gezien?

PRIO Bedrijfsrecherche kan u van dienst zijn bij het identificeren van de fraudeur en licht te brengen in de aard en de omvang van de fraude.

Door onderzoek te verrichten in de administratie, door te praten met getuigen en betrokkenen, door het verrichten van forensisch ICT onderzoek of zelfs gebruik te maken van handschriftdeskundigen, zullen wij alles in het werk stellen om de dader te ontmaskeren en te stoppen.

Al onze bevindingen, onderzoeksmethoden en –resultaten worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport kan gebruikt worden tijdens een eventuele juridische- en/of arbeidsrechtelijke procedure.

Wanneer u vermoedt dat er binnen uw organisatie wordt gefraudeerd, kunt u contact opnemen met PRIO Bedrijfsrecherche voor een vrijblijvende afspraak.