Concurrentie- en relatiebeding

Het is niet ongebruikelijk, dat er in het arbeidscontract van werknemers een concurrentie- en/of relatiebeding is opgenomen. Geen enkele werkgever wil immers dat zijn personeel met zijn klantgegevens aan de haal gaat na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of dat zijn (ex) werknemer zich in dezelfde regio met precies dezelfde werkzaamheden gaat bezighouden.

Sommige (ex) werknemers nemen het echter niet zo nauw, en benaderen klanten van hun werkgever met het oog op hun eigen, toekomstige werkzaamheden elders. U zult de eerste niet zijn bij wie dit al tijdens het dienstverband gebeurt. Klantenbestanden die worden gekopieerd, u moet er niet aan denken.

Wanneer u vermoedens heeft dat uw (ex) werknemer zich met dergelijke activiteiten bezighoudt, wilt u dat graag bevestigd zien, teneinde een en ander in een eventuele juridische procedure te kunnen gebruiken.

PRIO Bedrijfsrecherche B.V. kan u hierbij van dienst zijn. Na afsluiting van ons onderzoek, ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage, waarin wij uw vermoedens bevestigen dan wel ontkrachten, ondersteund met foto- en/of filmmateriaal.