Welkom

Diefstal, verduistering, verzuimfraude, declaratiefraude, allemaal zaken waar u, als ondernemer, helemaal niet op zit te wachten, maar waar u zomaar mee te maken kunt krijgen.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft ieder jaar weer  te kampen met miljarden euro’s schade als gevolg van fraude.

Fraude  veroorzaakt niet alleen financiële schade, maar kan voor u als ondernemer grote imagoschade teweeg brengen. Bovendien kan dit ongewenste gedrag voor een negatieve sfeer op de werkvloer zorgen.

Bij PRIO Bedrijfsrecherche bent u aan het goede adres om bovengenoemde problemen bespreekbaar te maken en in kaart te brengen, ook wanneer u bijvoorbeeld (nog) niet bij de politie terecht kunt.

Wat onderscheidt Prio Bedrijfsrecherche van andere onderzoeksbureaus?

Wij zijn als één van de weinige particuliere onderzoeksbureaus in de regio Twente in het bezit van het Keurmerk van de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus. Dit keurmerk is onder meer een  garantie dat wij beschikken over een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie verstrekte vergunning (nr POB1374), dat wij zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (recherche administratie m1535864), en dat onze medewerkers zijn gescreend en bevoegd zijn hun vak uit te oefenen. Bovendien is dit Keurmerk een garantie dat wij ons houden aan de Privacy Gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus. Deze gedragscode geeft normen en kaders voor het particuliere (recherche)onderzoek en is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Onze ervaring op het gebied van recherche onderzoek is ruim en divers te noemen, van ‘zieke’ werknemers die bijklussen bij de concurrent, tot medewerkers financiële administratie die heel gewiekst grote bedragen oversluizen naar hun privé rekening. Van de kantinejuffrouw die hele voorraden uit de koeling meeneemt, tot malafide zorgverleners die voor duizenden euro’s frauderen met het PGB van kwetsbare hulpbehoevenden.

De medewerkers van Prio Bedrijfsrecherche hebben hun sporen verdiend bij Politie en Koninklijke marechaussee, zijn goed opgeleid en houden hun kennis up-to-date.

Integer handelen en het naleven van de Privacy Gedragscode staat bij ons voorop, waardoor wij uw belangen, en die van alle betrokkenen in een onderzoek te allen tijde behartigen en waarborgen!

Als naar buiten moet komen, wat binnen gebeurt, neem dan contact met ons op!

PRIO Bedrijfsrecherche B.V. is onder nummer 57416451 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wij zijn lid van de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB)